Historie


Stichting Supporting Kudelstaart is ontstaan uit de Supportersvereniging Kudelstaart (‘de Supportersvereniging’). De Supportersvereniging is opgericht op 24 juli 1969. Het initiatief kwam destijds van de Dorpsraad Kudelstaart . In eerste instantie was de Supportersvereniging alleen gericht op voetbalclub RKDES  maar na enkele jaren richtte de aandacht zich op alle Kudelstaartse verenigingen.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen: Toon Hoogervorst, Piet Zethof (erelid), Jaap Kok, Trudie Baars van Kleef, Piet van de Geest, Sjef Bakker en Cees Baars. Allemaal bekende lokale namen in de tijd toen Kudelstaart nog een klein dorp was. Na een jaar namen Piet van de Geest en Jaap Kok afscheid van het bestuur en traden Jaap de Kuijer en Hein Meijer  aan als nieuwe bestuursleden. In de loop der tijd hebben diverse Kudelstaarters deel uitgemaakt van het bestuur, waaronder ex-voorzitter en erelid Bernard Meijer, Bas Hogervorst (erelid), Dennis Möhlen, Jan Baars, Hans Maas en Marco van de Jagt.

In de oprichtingsvergadering in 1969 heeft de Supportersvereniging aan de aanwezige Kudelstaarters  gevraagd geld te schenken voor de zaalhuur  en daarmee waren de allereerste inkomsten een feit. De overige inkomsten kwamen uit het maandelijks ophalen van het oud papier, waarmee direct werd gestart. Ook organiseerde de Supportersvereniging vanaf het begin diverse activiteiten.  De kien- en kaartavonden waren daarvan de belangrijkste en na al die jaren is er nog iedere maand een kienavond.

In de loop der tijd zijn de inkomsten uit oud papier de belangrijkste inkomstenstroom geworden. De eerste maand dat de Supportersvereniging papier ophaalde leverde dit 63,00 gulden op. In de maanden daarna groeide dat bedrag naar 75,00 en 100,00 gulden. Op dit moment halen wij met zes grote zogenaamde kraakwagens van Nijssen recycling uit Nieuw-Vennep gemiddeld per maand gemiddeld 40.000 kg oud papier op, wat afhankelijk van de papierprijs flink wat meer oplevert dan de bescheiden inkomsten uit het begin.

De recordprijs van het oude papier was jaren geleden 24 cent (0,24 gulden) per kilo en dat leverde concurrentie op. Een slimme Kudelstaarter dacht “wat zij kunnen, dat kan ik ook! Als ik nu net voordat de Supporters Vereniging het oud papier ga ophalen met mijn bakfiets een mooi rondje door het dorp ga doen heb ik een mooi zakcentje voor het weekend…” De gemeenschap stak hier echter een stokje voor en helaas voor deze ondernemende geest is het beperkt gebleven tot één weekend.

De waarde van oud papier is inmiddels weer behoorlijk gedaald. Tegenwoordig schommelt de kiloprijs van oud papier rond de 5 eurocent per kilogram. De gemeente garandeert een minimumprijs van 3 eurocent per kilo. Mocht de marktprijs dalen onder die 3 cent, dan legt de gemeente het verschil bij en subsidiëren zij daarmee het ophalen van oud papier. Dit is nu niet van toepassing, maar het is prettig dat we weten dat er een minimumprijs is.

In het begin haalde de Supportersvereniging zelf het oud papier op. Door de groei van Kudelstaart en de hoeveelheid papier per huishouden bleek dit al snel niet meer haalbaar voor het bestuur zelf. Al snel na 1969 zijn diverse Kudelstaartse verenigingen daarom betrokken geraakt bij het ophalen van het oude papier. Zij krijgen hiervoor een financiële vergoeding, maar dat neemt niet weg dat het bestuur zich realiseert dat zonder de ondersteuning van deze verenigingen het ophalen van het papier niet georganiseerd kan worden. Daarom bedanken we alle verenigingen de maandelijkse hulp die we van ze krijgen.

In 2016 is Supportersvereniging Kudelstaart omgezet in Stichting Supporting Kudelstaart (SSK). Dit is slechts een bestuurlijk/juridische omzetting, de doelstelling en fondsenwerving van SSK verschilt niet van die van de Supportersvereniging. In de volksmond wordt SSK dan ook nog steeds de Supportersvereniging genoemd en dat is prima.

Door de samenwerking met de Kudelstaartse verenigingen blijven de opbrengsten van het oud papier in Kudelstaart. Zolang de Supportersvereniging dit kan doen is er voor de gemeente eigenlijk geen goede reden om een commerciële partij in te schakelen.

Het bestuur hoopt haar werk de komende jaren en in de verdere toekomst voort te zetten. Door het in stand houden van de oud-papierinkomsten kan het bestuur deze en de andere inkomsten ten goede laten komen aan het Kudelstaartse verenigingsleven.