Bestuur


De samenstelling van het bestuur van SSK is op dit moment als volgt:

Voorzitter:                   Peter van den Bergen
Secretaris:                  Monique van Winden
Penningmeester:       Jan Hoogenbosch
Bestuurslid:                Charlotte Braat
Bestuurslid:                Michel van Maris
Het bestuur komt maandelijks bijeen, waarbij de ontvangen aanvragen en andere agendapunten worden behandeld.
Stichting Supporting Kudelstaart is ingeschreven onder nummer 40595276 bij de Kamer van Koophandel.