Bestuur


De samenstelling van het bestuur van SSK is op dit moment als volgt:

Voorzitter:                  Jan Hoogenbosch
Secretaris:                  Hans de Groot
Penningmeester:     Gert Kok
Bestuurslid:               Charlotte Braat
Bestuurslid:               Peter van den Bergen
Het bestuur komt maandelijks bijeen, waarbij de ontvangen aanvragen en andere agendapunten worden behandeld.
Stichting Supporting Kudelstaart is ingeschreven onder nummer 40595276 bij de Kamer van Koophandel.