Giften


Wij zijn altijd blij met eenmalige giften als we die ontvangen van personen of bedrijven die het verenigingsleven in Kudelstaart een warm hart toedragen.Wilt u ons ook eenmalig financieel ondersteunen, maak dan een bedrag over op het onderstaande rekeningnummer:

  • NL13RBRB0827955618

  • t.n.v. Stichting Supporting Kudelstaart

U kunt ook donateur worden en jaarlijks een bedrag overmaken. Meer informatie daarover vindt u bij Donateurs, elders op deze site.