Aanvraag


Vul het bijgaande formulier in en houdt u s.v.p. rekening met het volgende:

  • Stichting Support Kudelstaart behandelt uw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. In principe komt het bestuur iedere maand bij elkaar.
  • Na de behandeling van uw aanvraag lichten wij u zo snel mogelijk in over de uitkomst. Dit kan door overmaking van het toegekende bedrag, via mail  of telefonisch.
  • Het kan zijn dat het bestuur uw aanvraag honoreert, maar de verstrekking van het bedrag uitstelt tot de kosten zijn gemaakt. In dat geval vragen we u om een factuur voordat we tot betaling overgaan.
  • Het bestuur kan afwijken van de bovenstaande voorwaarden of aanvullende voorwaarden stellen.
  • De beslissing van het bestuur is bindend en definitief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.