Welkom op de website van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK).

SSK ondersteunt het verenigingsleven in Kudelstaart door middel van financiële bijdragen. Iedere vereniging die een duidelijke binding met Kudelstaart heeft kan een aanvraag indienen. Deze aanvraag zal door het bestuur worden behandeld.

SSK verwerft haar inkomsten vanuit diverse bronnen:

Oud papier: SSK organiseert het ophalen van oud papier samen diverse Kudelstaartse verenigingen. Voor het oud papier dat iedere eerste vrijdag van de maand wordt opgehaald ontvangt   SSK een bedrag van het verwerkingsbedrijf. Een deel daarvan gaat naar de verengingen die het papier hebben opgehaald. Een ander deel komt ten goede aan de reserves van SSK.

Donateurs:  De donateurs van SSK zorgen voor een belangrijke inkomstenstroom. Met deze jaarlijkse bijdragen kan SSK het verenigingsleven in Kudelstaart verder ondersteunen.

Kienen: Van september t/m mei  organiseert SSK maandelijks een kienavond in het dorpshuis in Kudelstaart. Tijdens deze avonden zijn er diverse prijzen te winnen die worden bekostigd uit de inkomsten van de verkoop van kienkaarten. De (bescheiden) winst die SSK tijdens deze kienavonden maakt wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Giften: Wanneer SSK giften ontvangt van personen of bedrijven worden deze eveneens toegevoegd aan de algemene reserves, zodat zij kunnen worden gebruikt om aanvragen van verenigingen te kunnen honoreren.

U kunt ons ook volgen op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/stichtingsupportingkudelstaart/